Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

Kunst & COO verzorgt de kunst- en cultuureducatie voor de gemeente Ooststellingwerf. De organisatie bestaat uit een samenwerkingsverband van docenten, verenigd in een coöperatieve vereniging. Door het verzorgen van lessen en cursussen probeert Kunst & COO kunst en cultuur zo breed mogelijk aan te bieden en te promoten. Daarnaast werkt Kunst & COO nauw samen met de onderwijsorganisaties, muziekverenigingen en de stichting Kunstwerf om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag. Aangezien de gemeente Ooststellingwerf zoveel mogelijk jongeren in aanraking wil laten komen met kunst en cultuur subsidieert ze de lessen, cursussen en projecten voor jongeren tot 23 jaar en subsidieert ze tevens de huisvesting. Het gehanteerde subsidiemodel kent 4 fases. De hoogte van de subsidie wordt minder naarmate de cursist in een hogere fase zit. Bij het bereiken van de 23 jarige leeftijd kan men geen gebruik meer maken van het gesubsidieerde onderwijs.