Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

DANS (JAZZDANCE) – voor alle groepen
Docenten: Marjanne Oost, Brigitte Hoogkamp
Lesduur: in overleg

DANSSTUDIO CLARETTE EN LEON  – groep 2 t/m 8
Diverse dansstijlen
Docenten: Clarette en Léon
Lesduur: in overleg
dansstudioclarette-leon.nl

DANS & EXPRESSIE 'Breng een prentenboek tot leven' – groep 1 t/m 4
Docent: Lianne Jacobs
Lesduur: 45 minuten
We gaan aan de hand van een verhaal in een prentenboek dansen en bewegen op muziek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen en soms ook muziekinstrumenten. Kinderen beleven zo het verhaal op een andere manier. Het gaat tijdens de lessen niet om het aanleren van dansjes, het gaat om het vormgeven van de eigen dans. Hierdoor leren kinderen hun eigen lijf kennen, leren ze wat de aanwezigheid van een ander doet en kunnen ze uiting geven aan hun emoties.
www.atreyoe.nl

DANS & EXPRESSIE 'Kunst en leren' – groep 1 t/m 8
Docent: Lianne Jacobs
Lesduur: in overleg
Met een hele klas dansen is leuk, maar het is nog leuker als je al dansend kunt leren. Dansen over schilderkunst of over een periode in de geschiedenis bijvoorbeeld. Dansen bij taal om de woorden beter te leren kennen en echt letterlijk een plekje te geven in je lijf. Mijn belangrijkste doel is om het plezier in dansen over te brengen aan kinderen en alle anderen die met kinderen werken. Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen door middel van dans en beweging. Het gaat tijdens mijn lessen niet om het aanleren van dansjes, het gaat om het vormgeven van de eigen dans. Hierdoor leren kinderen hun eigen lijf kennen, leren ze wat de aanwezigheid van een ander doet en kunnen ze uiting geven aan hun emoties.
www.atreyoe.nl

DANS & EXPRESSIE met als thema 'Vrijheid' – groep 5 t/m 8
Docent: Lianne Jacobs
Lesduur: 75 minuten
Bevrijdingsdag/vrijheid we kennen het allemaal wel, maar wat is dat nou echt vrijheid? Wat betekent het voor jou in je eigen leven? Durf je vrij te bewegen en te zijn wie je bent? Ben je wel zo vrij als je denkt en wat kun je met zoveel vrijheid doen? Tijdens deze workshop gaan de leerlingen samen en individueel onderzoeken wat vrijheid betekent. Thema's als gebonden zijn, balans, vrij durven bewegen komen allemaal aan de orde. Al dansend leren we meer over onszelf en over de wereld om ons heen. Aan het eind van de workshop sluiten we af met een kleine presentatie die de leerlingen zelf gaan vormgeven.
www.atreyoe.nl

ULTIMATE FREESTYLE/BREAKDANCE – voor alle groepen
Docent: Dikkie Knap
Lesduur: in overleg
www.dikkie.com