Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

LES-TRAJECTEN MUZIEK:

Fase 1. Spelen met muziek (OMV - oriënterend)
Geschikt voor: onderbouw – groep 1, 2(, 3)
Tijdsduur: 45 minuten per les
Aantal (voorbeeld): 11 lessen door Kunst & COO en vier lessen gegeven door de leerkracht
Disciplines: zanglessen, danslessen, vioollessen, slagwerklessen (waaronder boomwhackers)
Kosten: op basis van een uurprijs van € 75,- voor één docent - exclusief extra voorbereidingskosten en exclusief voorbereiding (stemmen), gebruik en vervoer instrumenten
NB: bij de vioollessen (maximaal 15 ll.) dient de groep te worden gesplitst. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Fase 2. Spelen met instrumenten (AMV - algemeen)
Geschikt voor: middenbouw – groep 3, 4(, 5)
Tijdsduur: 45 minuten per les
Aantal (voorbeeld): 11 lessen door Kunst & COO en vier lessen gegeven door de leerkracht
Disciplines: zanglessen, fluitlessen, keyboardlessen, harplessen en slagwerklessen (waaronder boomwhackers)
Kosten: op basis van een uurprijs van € 75,- voor één docent - exclusief extra voorbereidingskosten en exclusief voorbereiding, gebruik en vervoer instrumenten
NB: bij sommige lessen dient de groep te worden gesplitst. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Fase 3. Spelen in een orkest (IMV - instrumentaal in groepen)
Bestemd voor: middenbouw – groep (4,) 5, 6
Tijdsduur: 45 minuten per les
Aantal (voorbeeld): 11 lessen door Kunst & COO en vier lessen gegeven door de leerkracht
Disciplines: Spelen in een Blaasorkest (HAFABRA) en Spelen in een Symfonieorkest (KLASSIEK) 
Keuze uit diverse blaasinstrumenten (HAFABRA), strijkinstrumenten, dwarsfluit, harp (KLASSIEK), slagwerklessen (waaronder orkest-slagwerk), MAESTRO dirigeren en zanglessen
Kosten: op basis van een uurprijs van € 75,- voor één docent - exclusief extra voorbereidingskosten en exclusief voorbereiding, gebruik en vervoer instrumenten
NB: bij de instrumentlessen (maximaal 15 ll.) dient de groep te worden gesplitst. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Fase 4. Spelen in een Rockband (UMV - instrumentaal en uitvoerend)
Bestemd voor: bovenbouw – groep (6,) 7, 8
Tijdsduur: 45 minuten per les
Aantal (voorbeeld): 11 lessen door Kunst & COO en vier lessen gegeven door de leerkracht
Disciplines: zanglessen, keyboard- en gitaarlessen, slagwerklessen (waaronder drumles)
Kosten: op basis van een uurprijs van € 75,- voor één docent - exclusief extra voorbereidingskosten en exclusief voorbereiding (stemmen), gebruik en vervoer instrumenten
NB: bij de keyboard- en gitaarlessen (maximaal 15 ll.) dient de groep te worden gesplitst. Dit brengt extra kosten met zich mee.


LES-TRAJECTEN DANS:

Fase 1. Muziek & bewegen (onderbouw), 
Fase 2. Stijldansen – waaronder de Ballroomdansen Tango, Chachacha, Engelse wals en Quickstep (middenbouw)
Fase 3. Moderne dansen – waaronder streetdance, breakdance en ultimate freestyle (bovenbouw)
Planning en kosten: in overleg (op basis van een uurprijs van € 75,- voor één docent - exclusief extra voorbereidingskosten)


LES-TRAJECTEN ZANG:

De zanglessen worden op aanvraag ingevuld en sluiten aan bij de diverse leeftijdscategorieën en de diverse fases van de doorlopende leerlijn muziek. 
Planning en kosten: in overleg (op basis van een uurprijs van € 75,- voor één docent - exclusief extra voorbereidingskosten)


LES-TRAJECTEN SLAGWERK:

Dit programma bestaat onder andere uit lessen met boomwhackers, djembés, emmerdrums, bodyclapping, beatboxen en drums. Veel van deze lessen worden aangeboden voor alle groepen.
Planning en kosten: in overleg (op basis van een uurprijs van € 75,- voor één docent - exclusief extra voorbereidingskosten en kosten vervoer en gebruik djembés)