Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

Kunst & COO verzorgt kunst- en cultuureducatie in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf. De organisatie bestaat uit een samenwerkingsverband van docenten, verenigd in een coöperatieve vereniging. Door het verzorgen van lessen en cursussen probeert Kunst & COO kunst en cultuur zo breed mogelijk aan te bieden en te promoten. Daarnaast werkt Kunst & COO nauw samen met de onderwijsorganisaties, welzijnsorganisaties, andere culturele organisaties en de muziekverenigingen om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag. Aangezien de gemeente Ooststellingwerf zoveel mogelijk jongeren in aanraking wil laten komen met kunst en cultuur subsidieert ze lessen op de scholen alsmede naschoolse lessen, cursussen en projecten en subsidieert ze tevens de huisvesting. Scholen ontvangen via Kunst & COO een subsidiebudget dat ingezet kan worden voor het inkopen van actieve lessen gegeven door vakspecialisten. Cursisten kunnen in hun vrije tijd gebruik maken van een aanbod aan muziek-, dans- en theaterlessen. Dit aanbod is gesubsidieerd voor cursisten tot 23 jaar. Het gehanteerde subsidiemodel voor de naschoolse lessen kent 4 fases. De hoogte van de subsidie wordt minder naarmate de cursist in een hogere fase zit.