Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf is aangesloten bij de Stichting Leergeld. Leerlingen en ouders die op financiële problemen stuiten voor het volgen van de lessen bij Kunst & COO kunnen een beroep doen op een bijdrage van deze stichting. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 85 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Meer informatie via: www2.leergeld.nl