Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

Sipko begon zijn muzikale loopbaan bij brassband “Hosannah" uit leeuwarden. Hier heeft hij ook zijn eerste muzieklessen gekregen. Daarna heeft hij nog in diverse orkesten gespeeld, waaronder big band “La Bande Grande”, brassband “De Bazuin” uit Oenkerk en fanfare “De Bazuin” uit Berlikum. In 1982 is Sipko gaan studeren aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden. In 1988 is hij afgestudeerd aan het Conservatorium van Leeuwarden als docent trombone met aantekening lesgeven ventielinstrumenten. Daarna heeft Sipko op verschillende plaatsen lesgegeven en gedirigeerd. Ook is hij jarenlang werkzaam geweest voor uitgeverij De Haske uit Heerenveen als muziekgraveur. Momenteel is hij als dirigent verbonden aan de "Oldemarkter Fanfare", brassband "De Bazuin" uit Rottevalle en jeugdorkest “De Toansetters” uit Balk. Naast koperdocent bij Kunst & COO is hij ook als docent werkzaam bij muziekschool het Toanhûs in Joure. Behalve het aanbieden van individuele lessen en groepslessen doet Sipko ook schoolprojecten om de jeugd voor de blaasmuziek te enthousiasmeren. Zijn motto is: vanuit een goede sfeer en passie werken aan een hoger muzikaal niveau.